- široká nabídka nemovitostí na pronájem

- prohlídky nemovitostí přizpůsobené časovým možnostem klientů

- možnost podpisu rezervační smlouvy při prohlídce nemovitosti

- příprava nájemních smluv

- předání nemovitosti po podpisu nájemní smlouvy

- sepsání předávacího protokolu, převod energií na nájemce